waterverf waterverf

Praktische informatie

Vrijwillig en ontwikkelingsgericht

Coachtraject is een vrijwillig ontwikkelingsgericht traject dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Ben je ‘gestuurd’ door iemand anders en zie je zelf niet dat je een ontwikkelingsvraag hebt, dan kan ik jou helaas niet coachen. Voor organisaties die als opdrachtgever fungeren voor hun executives en professionals betekent dit dat je mij mag inschakelen wanneer je jouw mensen gunt te werken aan persoonlijke en professionele groei.

Opbouw coachtraject

Een coachtraject vraagt een investering in (de) tijd. Elk traject wordt voorafgegaan door een intakegesprek en afgesloten met een evaluatie. Na het intakegesprek geef jij aan of je door wilt. Ik doe hetzelfde. Daarna maak ik een coachvoorstel voor jou, waarin de aanleiding, jouw coachvragen en jouw doelstelling(en) beschreven staan. Daaruit vloeit de duur van het traject en de financiële investering die dit vraagt. Na afronding van het traject vindt na 1 en 3 maanden nog een digitale check-in plaats om je leerproces in de tijd te verankeren. Wil je verzekerd zijn van continue ontwikkeling, dan volg je je coachtraject op met Keep on Blooming. Keep on Blooming is alleen beschikbaar voor klanten die een volledig coachtraject hebben doorlopen.

Werkwijze InBloom

Duur en aantal sessies

Het is per vraagstuk en persoon verschillend hoeveel sessies er nodig zijn. Sessies duren tussen de 60 en 90 minuten en vinden minimaal twee en maximaal vijf weken na elkaar plaats. Doorgaans duurt een coachtraject 5 tot 8 sessies.

Wachttijd

De huidige aanmeldings- en behandelingswachttijd bedraagt maximaal twee weken.

Tarieven

Ik hanteer verschillende tarieven voor particulieren, ZZP’ers en bedrijven. Neem contact met mij op voor meer informatie.

N.B. Het is voor veel bedrijven lastig om executives en professionals vast te houden, daarom investeren zij vaker dan je denkt vanuit hun opleidingsbudget in persoonlijke groei en ontwikkeling van deze mensen. Voor zelfstandig ondernemers en ZZP’ers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Het is mijn missie om mensen duurzaam hun volledige potentieel te laten ontwikkelen en hun unieke plaats in de wereld in te mogen laten nemen. Coaching levert hieraan wat mij betreft een instrumentele bijdrage. Dit zou dan ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor minder draagkrachtigen. Naast betaalde trajecten, bied ik daarom jaarlijks 2 trajecten aan tegen zeer gereduceerd tarief. Kun je ook dit tarief niet opbrengen, dan gaan we op zoek naar een andere mogelijkheid.

Betalingsvoorwaarden

Wanneer jouw coachtraject betaald wordt door je werkgever, vindt facturatie van het coachtraject voor aanvang plaats. De betalingstermijn is 14 dagen na factuur datum.
Voor particulieren en ZZP’ers geldt dat de betaling na afloop van de sessie via pin voldaan kan worden.

Afspraak annuleren

Kan je afspraak onverhoopt niet doorgaan, meld dit dan uiterlijk 48 uur voor aanvang via gsm nummer 06-11951188. Zo kan iemand anders gebruik maken van de vrijgekomen tijd. Verschijn je niet op je afspraak of heb je de wijziging niet tijdig doorgegeven dan worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Locatie

Hoe jij ergens zit, heeft een werking in het coachtraject en daarmee jouw leerproces. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, vinden de coachgesprekken face to face plaats op een locatie van InBloom.

Lidmaatschappen

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches. NOBCO is hét aanspreekpunt voor en over coaching in Nederland.

Ze zijn er voor iedereen die op zoek is naar een professionele coach en voor coaches die willen werken aan verdere professionalisering van het coachvak.

Overige gegevens 

KvK 73373621
BTW NL158300932B01 
IBAN NL 98 RABO 0336372272
BIC RABONL2U 

Neem contact op

  • hallo, mijn naam is
  • van

  • je kunt mij bereiken via
  • e-mailadres
  • of bellen naar
waterverf

Menu